Територію ІЗОЛЯЦІЇ у Донецьку досі захоплено. Зараз фонд перебуває в Києві.

Візуальна лабораторія

Візуальна лабораторія присвячена роботі з темами резиденції через медіуми перформансу, інсталяції, відео, фото, дизайну тощо. 

Ментор: Павло Ковач, художник, учасник колективу Відкрита Група.

Згідно з теорією відкритої форми, художник, створюючи художній артефакт, не створює замкнутий витвір мистецтва, але створює можливість контексту і інтерпритації. Відкрита робота завжди готова знайти себе в нових обставинах, в новий час, в нових відносинах із мінливою реальністю. Вона вимагає індивідуальної інтерпритації від глядача, який водночас є глядачам і активним актором, і зобов’язує його вибудовувати контекст. Завдяки цьому робота завжди жива, не втрачає актуальності і при цьому не витрачає ресурси. Художник постулює безкласовість, егалітаризм, неієрархічність, демократію, недогматичність, децентрацізацію і асиметрію.  

Учасники:

Єгор Анцигін, Україна yehorantsyhin@gmail.com

Сергєй Шабохін, Білорусь/Польща shabohin@gmail.com

Віталій Янковий, Україна vyankovy@gmail.com

Азіза Кадирі, Велика Британія aziza.csm@gmail.com

Олександр Бурлака, Україна oleksandr.burlaka@gmail.com

Євгеній Образцов, Україна obraztsoveugene@gmail.com

Валентина Петрова, Україна capediat@gmail.com

Дарина Мамайсур, Україна daryna.mamaisur@gmail.com