Russian illegal prison on IZOLYATSIA premises has been operational for 10 years.

Заземлення: Нова програма фонду ІЗОЛЯЦІЯ

Фото: Tom Hegen, серія Toxic Water, Німеччина, 2018

Запропонований ІЗОЛЯЦІЄЮ наприкінці 2019 року напрямок дослідження під назвою Заземлення бере за точку відліку концепцію Антропоцену, сформовану на початку 2000-х років науковцями, але досить швидко апропрійовану різними царинами гуманітарного знання в тому числі і сучасним мистецтвом. 

Антропоцен описує геологічну епоху, в якій знаходиться сучасне людство та визначає останнє як центральну геологічну силу, що суттєво змінює атмосферу, гідросферу та біосферу планети. Незважаючи на наукові витоки терміну, його часто критикують за ненауковість, а також пропонують цілу низку альтернативних термінів, таких як Капіталоцен, Плантаціоцен, Хтулуцен або ноосфера, що на відміну від інших була концептуалізована В.І. Вернадським, ще в 30-ті роки 20 століття.  

Долучаючись до цієї дискусії фонд ІЗОЛЯЦІЯ через власне дослідження, а також через низку міждисциплінарних колаборацій, ставить на меті популяризувати та адаптувати концепцію Антропоцену на теренах України, зокрема у царині сучасного мистецтва, в якій переважно оперує інституція. Потенціал оптики запропонованої Антропоценом видається беззаперечним, доцільним і абсолютно на часі з огляду на масштаб та швидкість кліматичних змін, на фоні яких політичні та ідеологічні питання відходять на другий план і мають бути включені в більш загальну логіку спільної для існування всього людства загрози.

Додатковими стимулюючими факторами є низька обізнаність з темою, як широкого загалу так і академічних кіл в Україні, на що вказує відсутність перекладів основного корпусу текстів згенерованих за останні десятиліття в міжнародному дискурсі; відсутність системних академічних досліджень та спорадичний інтерес до теми у мистецьких колах. 

Заземлення не ставить на меті заповнити всі перелічені лакуни, але пропонує відкриту міждисциплінарну платформу для дослідження, обговорення та співтворення із залученням всіх зацікавлених дієвців. 

Наразі фондом ведеться дослідницька та проєктна робота, що включає:

• опрацювання основного корпусу текстів за темою (переклади коротких витягів деяких з них опубліковані на сайті фонду); 

• ідентифікацію та пошук потенційних партнерів для створення спільних проєктів; 

• ознайомлення з іноземними та українськими художніми практиками та їх аналіз, що незабаром буде екстерналізований у серії звітів, підготовлених співробітниками фонду; 

• серію подій Арт-Середи в період з травня по липень 2020; 

• створення подкастів Заземлення з українськими експертами, які працюють з темою Антропоцена;

• формулювання чотирьох тематичних кластерів, які надалі стануть основними напрямками роботи фонду в рамках Заземлення. Ці тематичні кластери — Переформатування землі, Робота с землею, Співіснування та Засоби для існування.

Фонд ІЗОЛЯЦІЯ запрошує всіх зацікавлених, ознайомитися з нашою роботою в рамках Заземлення та доєднатися до неї!