Russian illegal prison on IZOLYATSIA premises has been operational for 10 years.

Заземлення: Тематичні кластери

ІЗОЛЯЦІЯ продовжує дослідження концепції Заземлення шляхом вивчення релевантних текстів та сучасних теоретичних напрацювань. Однак ми визнаємо, що дослідження та теорія є лише частиною нашої інституційної роботи. ІЗОЛЯЦІЯ як інституція завжди відзначалася якістю своєї критичної взаємодії з творами сучасного мистецтва та культури. Не тільки теорія, а й практика мали вирішальне значення для нашої роботи. Окрім корпусу текстів, які стосуються Заземлення, існує також велика кількість відповідних художніх робіт та практик, які досліджують, реагують на та долучаються до теоретичного дослідження. Ці роботи не функціонують лише як ілюстрації чи допоміжні матеріали при дослідженні нової парадигми життя людини в Антропоцені, вони є фундаментальним унаочненням та критичними інструментами, які допомагають нам досліджувати наше минуле, взаємодіяти з нашим сьогоденням та будувати наше майбутнє.

Як демонструє приклад роботи ІЗОЛЯЦІЇ за останнє десятиліття, культурна та мистецька практики можуть впливати на суспільство. У світі, де критична спрямованість на Заземлення з кожним днем стає все більш актуальною, ми вже зробили теоретичний крок, щоб орієнтувати свою культурно-мистецьку роботу навколо цієї концепції. Нашим першим практичним кроком після наукових досліджень буде розробка чотирьох можливих тематичних кластерів для художніх робіт, які унаочнюють, рефлектують, проблематизують та надихають дискусії про Заземлення. Кожен з цих кластерів, коротко описаних нижче, буде детальніше сформульований у серії наступних звітів, опублікованих протягом найближчих тижнів. Звіти будуть служити своєрідним дороговказом, позначаючи подальші напрямки роботи ІЗОЛЯЦІЇ, які були пунктирно означені в IZOTURN 2020, як концепції інституційного переорієнтування, опублікованій на початку цього року.

Re-terraforming | Переформатування землі — практичні та ревізіоністські твори, що переосмислюють нашу реальність та сконструйоване середовище як простір, який містить в собі, а не заперечує природу та екологію, допомагаючи нам досліджувати навмисну та ненавмисну зміну ландшафтів та екосистем. В цей кластер входять художні проєкти та практики, які виступають як візуалізація альтернативних сталих версій майбутнього, а також такі, які вживають конкретних дій для перетворення нашого світу за допомогою екологічних та сталих цінностей, що структурують їх підхід та результати.

Earthworks | Робота із землею — художні роботи, які традиційно і нетрадиційно вписуються в жанр ленд арту, коріння якого знаходимо в 1960–70-х роках, а також такі, що розглядають історичні та доісторичні приклади схильності людини до створення естетичних та символічних споруд із природними елементами на значних місцях, включаючи проєкти та практики, які досліджують тривалість часу залучаючи ландшафти. Цей кластер доповнює кластер переформатування землі, оскільки ці проєкти та практики підкреслюють видимість людської присутності за допомогою естетики та мистецьких принципів, скоріше ніж концентруються на підкресленні впливу людства на ландшафти.

Cohabitation | Співіснування — роботи, що досліджують та винаходять взаємозв'язок між людиною та іншими біологічними сутностями, що не є людьми, з акцентом на деконструкцію владної динаміки, постульованої верховенством людини в Антропоцені. Сюди входять художні проєкти та практики, які визначають сталі методи співіснування та експериментують з колаборативними зв’язками між людьми, тваринами та іншими формами життя.

Sustenance | Засоби для існування — в цьому кластері зібрані роботи, які досліджують усі аспекти людського відношення до харчування, як фізичної та соціальної практики, як з точки зору виробництва, так і споживання в просторі Антропоцену. Це доповнює канал співіснування в тому, що ці художні проєкти та практики радше зосереджуються на споживчих відносинах з іншими біологічними сутностями, а не на співіснуванні з ними, заснованому на спільному біологічному просторі. Сюди входять проєкти та практики, які критично стосуються всього, починаючи від сільського господарства до споживчого побуту, від ланцюгів переробки та поставок до гастрономії, та від соціально-географічного походження певної кухні до таких кулінарних тенденцій, як органічна їжа та slow food.

Ці тематичні кластери дослідження ні в якому разі не мають вичерпного чи виключного характеру. Просуваючись у нашому дослідженні розуміємо, що існує багато напрямків для вивчення місця людини в сучасному світі як біологічного, соціального, культурного та політичного суб’єкта в межах Антропоцену. Оскільки ми структуруємо свої дослідження та програмування за допомогою цих чотирьох кластерів, ми заохочуємо нашу аудиторію брати участь у нашому критичному обговоренні цього процесу. Протягом найближчих тижнів і місяців ми будемо працювати над створенням форматів та ситуацій для обговорення Заземлення в різних його виразах, і ми сподіваємось на різноманітні можливості спільної роботи, які відкриває ця тема.

Фото: Цай Гоцян. Виставка 1040 м під землею, Пам’ятники на плечах. Фонд ІЗОЛЯЦІЯ, Донецьк. Фотограф Дмитро Сергеєв © 2011 Izolyatsia