Russian illegal prison on IZOLYATSIA premises has been operational for 10 years.

Освітня програма

19 грудня 2013 — 19 грудня 2013

Освітню програму ІЗОЛЯЦІЇ складають лекції, дискусії, майстер-класи, що висвітлюють актуальні питання сучасного мистецтва, культури, архітектури, дизайну тощо, і низка спеціальних подій, що супроводжують окремі виставкові проекти. Така освітня програма є необхідною умовою існування будь-якої культурної інституції, оскільки завдяки їй інституція має змогу донести до широкої аудиторії мету і зміст своєї діяльності.

Освітня програма є необхідною умовою існування будь-якої культурної інституції, оскільки завдяки їй інституція має змогу донести до широкої аудиторії мету і зміст своєї діяльності. 

Особливого значення розвиток освітніх програм набуває для Донецька і регіону, які сьогодні вибудовують нову парадигму соціо-культурних відносин, що за певних історичних умов раніше залишалися поза зором і увагою. Нині завдання культурної інституції, яка працює в донецькому регіоні, полягає в тому, щоб, спираючись на активні сили спільноти, перш за все, молодь, зробити сучасну культуру і мистецтво невід'ємною частиною соціального життя і дати потужні імпульси для їх перспективного розвитку. 

Освітня програма ІЗОЛЯЦІЇ розуміє це завдання як першочергове в своїй діяльності. Вона передбачає активну культурну інтервенцію, насамперед в молодіжне середовище, і розрахована на зацікавлену аудиторію учнів, студентів, викладачів і співробітників донецьких навчальних закладів, наукових і культурних організацій, яким належить визначати основні напрями розвитку міста і регіону. Не менше програма враховує необхідність впливу на соціальне середовище так званих депресивних районів, де правильно побудовані освітні програми взагалі здатні дати спільноті змістотворчі орієнтири на майбутнє. І, нарешті, різнобічність і багатогранність освітньої програми дозволять в перспективі перетворити широке коло її учасників з об'єкту впливу на суб'єкт активної креативної культурної діяльності.

Фотоархів

Loading
1/1

    Відеоархів

    Loading