The IZOLYATSIA territory in Donetsk remains seized and the platform has currently relocated to Kyiv.

Dniprodzerzhynska factory

Author: Zhugan V.
Size: 65x90 cm
Creation date: 1965


Dniprodzerzhynska factory - Zhugan V.