Russian illegal prison on IZOLYATSIA premises has been operational for 10 years.

Подкасти Заземлення

Подкасти Заземлення - це серія розмов з активістами, дослідниками, митцями та іншими дієвцями, що у своїх практиках звертаються до тем, дотичних Антропоцену і навколишнього середовища.

Заземлення - це новий напрямок дослідження фонду ІЗОЛЯЦІЯ, що використовує антропоценічну оптику для вивчення впливу людського втручання на навколишнє середовище.

Антропоцен описує геологічну епоху, в якій знаходиться сучасне людство, та визначає останнє як центральну геологічну силу, що суттєво змінює атмосферу, гідросферу та біосферу планети. Концепція Антропоцену була сформована на початку 2000-х років науковцями, але досить швидко її апропрійовали різні царини гуманітарного знання, в тому числі і сучасне мистецтво.
Потенціал оптики, запропонованої Антропоценом, видається беззаперечно доцільним і абсолютно на часі з огляду на масштаб та швидкість кліматичних змін, на тлі яких політичні та ідеологічні питання відходять на другий план, і мають бути включені в більш загальну логіку спільної для існування всього людства загрози. Фонд ІЗОЛЯЦІЯ долучається до дискусії навколо Антропоцену, і через власне дослідження і низку міждисциплінарних колаборацій ставить на меті популяризувати та адаптувати концепцію Антропоцену на теренах України.