Russian illegal prison on IZOLYATSIA premises has been operational for 10 years.

ZMINA 2.0: Субгранти для культурних проєктів друга хвиля

Відповіді на поширенні запитання щодо подання заявки за посиланням. Переглянути презентацію з першої хвилі надання субгрантів для культурних проєктів.


Хто може подаватися:

 • Громадські організації, що працюють у напрямку культури; 

 • Заклади культури; 

 • Органи місцевого самоврядування, що відповідають за культуру; 

 • Митці та представники сектору культури (рекомендовано через партнерські ГО);

 • Активісти, що працюють у напрямі культури (рекомендовано через партнерські ГО).

Обовʼязковий досвід роботи в секторі культури або проведення навчальних подій та тренінгів – мінімум 2 роки на дату подання заявки.

З якими проєктами можна подаватися:

Проєкти мають бути спрямованими на продовження культурного життя та підтримання духу боротьби України за свободу і незалежність зі складовою на громадянський, соціальний або економічний розвиток:

 • Проєкти громадянського розвитку, які заохочують громадян залучатися до розв‘язання суспільних проблем

Приклади: такі проєкти могли б, наприклад, підтримати розвиток навичок критичного мислення, підвищити обізнаність громадян щодо їхніх прав та обов’язків, їхнього права на культуру, залучити громадян до роздумів про те, в якому суспільстві вони (їхні діти) хотіли б жити, а також розвинути спільне відчуття цілі щодо майбутнього їхніх спільнот.

 • Проєкти соціального розвитку, які дозволяють громадянам освоїти нові методи залучення

Приклади: художнє або творче вираження, групові дискусії, ведення переговорів, навчання посередництву в розбіжностях і прийняття різних точок зору і просування вперед. Ці проєкти спрямовані на розвиток поваги до себе, один до одного, до наших спільнот, до всіх, хто намагається здійснити позитивні зміни.

 • Проєкти економічного розвитку, які розвивають місцеву економіку або перспективи працевлаштування

Приклади: надбання навичок, особливо для молоді та безробітних, навички управління ГО, розвиток аудиторії, вивчення нових мистецьких засобів тощо. Ці проєкти мають на меті зробити економічно можливим для громадян залишатися у своїй периферійній спільноті та сприяти її майбутньому розвитку

Наведені приклади серед проєктів громадянського, соціального або економічного розвитку не є вичерпними.

Проєкти мають бути реалізовані лише в Україні. 

Заявник гарантує, що щодо реалізації мистецького проєкту та у зв’язку із цим, станом на момент подачі заявки ним повністю додержано та у подальшому ним неухильно буде додержано вимоги чинного законодавства України (а де це є застосовним — також й вимоги іноземного законодавства зокрема та нормативного характеру й публічного порядку взагалі, міжнародних договорів тощо), національні й міжнародні звичаї ділового обороту й правила поведінки усталені у сферах культурної й мистецької діяльності, благодійної допомоги й діяльності, грантової підтримки, взаємодії з міжнародними організаціями й інституціями, фінансово-господарської діяльності, а у будь-якому випадку неоднозначності чи неоднакового розуміння таких вимог — вимоги МБФ ІЗОЛЯЦІЯ.

 Загальний бюджет та розмір субгранту: 

 • Максимальна сума субгранту: 4 000 євро. 

 • Загальний бюджет на всі субгранти: 160 943,25 євро.

Порядок виплат субгрантів для відібраних проєктів: 

 • 80% коштів бюджету проєкту виплачується після участі у тренінгу для отримувачів субгрантів щодо вимог та рекомендацій щодо видимості проєкту, фінансового менеджменту, оцінки та звітності, які відповідають стандартам ЄС,

 • 20% коштів бюджету проєкту виплачується після отримання фінансового та описового звіту, який повністю враховує витрати за проєктом, містить інформацію про реалізацію проєкту та його результати.

ВАЖЛИВО! У разі якщо заявником є фізична особа, або фізична-особа-підприємець (ФОП), надавач субгранту виконує функції податкового агента щодо таких заявників та при виплаті (наданні) субгранту самостійно утримує  податок на доходи фізичних осіб в розмірі 18% та військовий збір в розмірі 1,5%.

Субгрант виплачується у гривневому еквіваленті євро за курсом обміну на дату продажу частини відповідного траншу від Європейської Комісії. 

Строки подачі заявки та отримання результату:

 • Заявки мають бути подані у строк не пізніше 24.12.2022 року 23:59 за київським часом

 • Результати: не пізніше 31.01.2023
  Заявники будуть проінформовані про результати процесу відбору електронною поштою

 • З обраними заявниками звʼяжуться для укладання угоди. Заявники, чиї проєкти не будуть відібрані для фінансування, отримають лист з відмовою на електронну пошту. 

Через кількість заявок команда проєкту ZMINA 2.0 не зможе надати обґрунтування рішення, і воно буде остаточним.

Реалізація проєктів включно з поданням звітності:

 • З дати підписання Договору про надання субгранту, але не раніше 01.02.2023

 • Подання проміжного фінансового звіту, від витрачених коштів першого траншу  після витрачання 80% коштів бюджету проєкту, 

 • Кінцевий термін завершення проєкту, включно з поданням описової та фінансової звітності – 30.06.2023

Як подати заявку? 

У заявці необхідно:

 • Вибрати один із трьох напрямів проєкту (соціальний, громадянський, економічний розвиток);

 • Описати проєкт, його актуальність для громади, де буде реалізовуватися проєкт, і як він буде втілюватися, що буде досягнуто в результаті проєкту; 

 • Надати бюджет; 

 • Завантажити документи заявника (для юридичних осіб: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Статут, лист-гарантія; для фізичних осіб-підприємців: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, копія паспорту, копія ІПН, лист-гарантія; для фізичних осіб: копія паспорту, копія ІПН, лист-гарантія).

З формою листа-гарантії  та формою бюджету можна ознайомитися безпосередньо на платформі.

ВАЖЛИВО! Кнопка Надіслати мою заявку стане видимою тільки після того, як Ви заповните всі розділи форми заявки й завантажите необхідні документи. Якщо Ви не бачите цю кнопку, продивіться всю заявку та заповніть відсутні частини. Ви отримаєте електронний лист із підтвердженням успішного подання Вашої заявки.

Критерії відбору: як ваша заявка буде оцінюватися

Команда проєкту ZMINA 2.0 перевірить проєкти на відповідність вимогам, викладеним у даному описі надання субгрантів для мистецьких проєктів (технічний критерій) й обере попередній список проєктів (short-list). Попередній список проєктів буде оцінюватися журі.

Журі оцінюватиме такі аспекти заявки:

 • Актуальність: якою мірою фінансування цього проєкту допоможе заявникові у продовженні культурного життя громади, де буде реалізовуватися проєкт? Наскільки проєкт (з)робить внесок у підтримання духу боротьби за свободу і незалежність України? На які групи учасників розрахований проєкт? (10 балів).

 • Підготовка: наскільки ретельно підготовлений проєкт для реалізації, наскільки реальним є проєкт для реалізації, наскільки прораховані та/або мінімізовані ризики невиконання проєкту (15 балів). 

 • Результати: що буде досягнуто в результаті успішного виконання проєкту (10 балів).

 • Команда: наскільки досвідченою є команда проєкту у реалізації проєктів, у тому числі у наданні описової та фінансової звітності (10 балів). 

 • Бюджет: наскільки бюджет є раціональним та в межах допустимих витрат (5 балів).

Кожен з членів журі оцінить вашу заявку. Остаточна оцінка буде результатом середнього арифметичного всіх оцінок.

Пріоритет буде надано заявникам, які працюють у Донецькій області, або з громадами ВПО з Донецької області, а також проєктам, які залучають найбільш уразливі групи (ВПО, молодь, безробітні, люди з інвалідністю).

Допустимі витрати та обмеження:

Допустимими є витрати, що відповідають всім нижче перерахованим критеріям:

 • Витрати, передбачені кошторисом проєкту, а саме:

  • послуги за мистецьку/культурну роботу (включно з податками) – згідно з потребами проєкту;

  • витрати на проїзд для митців та дієвців культури, що залучені у проєкт  (включно з податками) – згідно з потребами проєкту;

  • проживання та добові – згідно з потребами проєкту;

  • доставка/транспортування (матеріалів, обладнання тощо) – згідно з потребами проєкту;

  • матеріали, обладнання тощо – згідно з потребами проєкту;

  • послуги, необхідні для реалізації проєкту (послуги виробництва (продакшину), оренди обладнання, інструментів тощо, окрім послуг, повʼязаних з адмініструванням проєкту)  – згідно з потребами проєкту;

  • витрати на комунікацію, маркетинг і документацію.

 • Витрати, які є необхідними для реалізації проєкту;

 • Витрати, які відповідають принципам ефективного, цільового та раціонального використання коштів субгранту;

 • Витрати, які фактично будуть понесені протягом періоду реалізації цього проєкту (період реалізації проєкту визначається як період з дати підписання Договору про надання субгранту обома сторонами до дати передачі фінальної фінансової звітності (але не пізніше кінцевої дати реалізації проєкту, яка вказана в Договорі про надання субгранту);

 • Витрати, які будуть відображені в бухгалтерському обліку отримувача субгранту (окрім заявників фізичних осіб) та мають бути підтверджені фактичною оплатою відповідно до виписок банку.

Недопустимими є витрати:

 • На адміністративну роботу та послуги, повʼязані з адмініструванням проєкту;

 • Основні засоби;

 • Витрати, не передбачені бюджетними рядками кошторису проєкту.

Моніторинг:

Після відбору проєкту команда проєкту ZMINA 2.0 проведе тренінг для отримувачів субгрантів щодо вимог та рекомендацій щодо видимості проєкту, фінансового менеджменту, оцінки та звітності, які відповідають стандартам ЄС (надалі – вимоги). Отримувачі субгрантів, які пройдуть участь у цьому тренінгу, отримають 80% коштів бюджету проєкту. Менеджер субгрантів буде контролювати роботу отримувачів субгрантів і надаватиме підтримку та інформацію, щоб допомогти їм задовольнити вимоги для реалізації та звітності за проєктом. Після отримання фінансового та описового звіту, який повністю враховує витрати за проєктом, містить інформацію про реалізацію проекту та його результати,  отримувачу субгрантів буде виплачений залишок (20% коштів бюджету).


Сторінка проєкту на цьому вебсайті створена та обслуговується за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю фонду ІЗОЛЯЦІЯ і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.