Russian illegal prison on IZOLYATSIA premises has been operational for 10 years.

Лекція Постіндустріальна економіка старопромислових регіонів

26 квітня о 19:00 у рамках проекту Донбаські Студії фонду ІЗОЛЯЦІЯ та з нагоди відкриття виставки Living by Industry відбудеться лекція економістки Олени Снігової Постіндустріальна економіка старопромислових регіонів: чому нас вчить європейський досвід.

Лекцію буде присвячено визначенню основних напрямів розвитку старопромислових регіонів України в умовах активізації євроінтеграційних тенденцій. На лекції буде окреслено типовий шлях набуття регіонами статусу «старопромислового», розглянуто основні характеристики цих регіонів та визначено їхню роль в економіці України та світі.

Олена Снігова розгляне досвід Європейського Союзу щодо відродження економіки старопромислових регіонів з акцентом на досвіді їх структурної модернізації у Великобританії та Німеччині. На засадах європейського досвіду буде здійснена спроба встановлення напрямів формування у старопромислових регіонів України постіндустріальних конкурентних переваг.

Олена Снігова народилась у 1975 році у Донецьку. Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства, старша наукова співробітниця, Інститут економіки та прогнозування НАН України (м. Київ). Авторка понад 120 наукових праць із проблем структурної перебудови та диверсифікації економіки старопромислових регіонів України.

Лекція відбудеться на першому поверсі креативної спільноти IZONE за адресою: вулиця Набережно-Лугова, 8.

 

Інформаційні партнери

Izolyatsia Media Partners