Ukraine is under siege following a full-scale military invasion by Russia on 24 February 2022

Деіндустріалізація та конфлікт на Донбасі: розвиток інклюзивного, безпекового, сталого, мобільного потенціалу мономіст — це довготривалий дослідницький проект, в рамках якого фонд ІЗОЛЯЦІЯ, університет Сент-Эндрюс та Центр міської історії організовують серію подій, спрямованих на обмін досвідом між британськими та українськими дослідниками, митцями та культурними активістами.  

Основною метою проекту є переосмислення культурної спадщини індустріальних монофункціональних міст Донбасу, які сьогодні зіштовхнулися з викликами деіндустріалізації та війни. Події в рамках програми присвячені підсиленню спроможності спільнот мономіст регіону.

В рамках проекту буде видано серію текстів, присвячених потенціалу розвитку монофункціональних міст, мистецьким практикам та спільнотам Східної України. А також, з 24 червня по 2 липня відбудеться міждисциплінарна літня школа для дослідників, митців та культурних активістів.  

Програму було ініційовано проектом Донбаські студії фонду ІЗОЛЯЦІЯ спільно з Центром російських, радянських, центральноєвропейських та східноєвропейських досліджень Університету Сент-Ендрюс (Великобританія) та Центром міської історії Центрально-Східної Європи (Львів, Україна).


- Програма.

- Учассники проекту.

- Семінари.