Ukraine is under siege following a full-scale military invasion by Russia on 24 February 2022

Автор: Поляков О.
Розмір: 62,5х82,5 cm
Дата створення: 1999
Техніка: oil on canvas


Донецькі Обрії - Поляков О.