Russian illegal prison on IZOLYATSIA premises has been operational for 10 years.

Автор: Мироненко В.
Розмір: 49х65 cm
Дата створення: 1947


Руїни в Азовсталь - Мироненко В.