Ukraine is under siege following a full-scale military invasion by Russia on 24 February 2022

Автор: Комендант Ю.С.
Розмір: 170х120 cm
Дата створення: 1984
Техніка: oil on canvas


Творення - Комендант Ю.С.