Ukraine is under siege following a full-scale military invasion by Russia on 24 February 2022

Автор: Комендант Ю.С.
Розмір: 120x129.5 cm
Дата створення: 2003
Техніка: canvas, oil


Робочий ранок (варіант) - Комендант Ю.С.