Ukraine is under siege following a full-scale military invasion by Russia on 24 February 2022

Автор: Бауер В.А.
Розмір: 72х60 cm
Дата створення: 1979
Техніка: oil on canvas


Робоча зміна - Бауер В.А.