Russian illegal prison on IZOLYATSIA premises has been operational for 10 years.

Гендерні дослідження

2 лютого 2015 — 30 вересня 2015

Гендерні дослідження проекту Донбаські студії мають на меті розкрити ключові гендерні питання, які виникали на початку формування індустріалізації в Донбасі; виявити роль гендерного фактору у формуванні так званої «індустріальної» людини та створення проекту «Донбас»; описати «жіночий» досвід війни; активізувати експертне українське та міжнародне середовища навколо гендерної тематики в індустріальному та пост-індустріальному суспільствах; актуалізувати гендерну тему серед громадськості через проведення публічних дискусій з дослідниками.

В історії вивчення Донбасу як специфічного  індустріального регіону важливою темою для досліджень є гендерна проблематика: створення так званої «радянської людини» індустріального типу. Описуючи контекст Донбаського регіону, важливо говорити про гендер як тогочасну політичну технологію, конструкт, який був вдало використаний для формування потрібного суспільно-економічного середовища. 

Сьогоднішні воєнні умови підіймають ще одну важливу для гендеру тему — переживання та досвід війни. Українська історіографія базується на аналізі чоловічого досвіду — прийшов – завоював/звільнив, — що відіграє важливу роль у героїзації та міфологізації війни (звідси терміни «Велика Визвольна війна» та «велика перемога»). Натомість, жіночий досвід війни показує інший бік цієї проблеми: бік насилля, боротьби та праці.

Результатом роботи стане збірка авторських дослідницьких текстів та перекладної літератури. 

Дослідження ініційовані проектом Донбаські студії за підтримки Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні:

КОНТАКТИ: 
Катерина Яковленко, кураторка проекту Донбаські студії 
+380958656496 
[email protected]


Видання Гендерні дослідження