Ukraine is under siege following a full-scale military invasion by Russia on 24 February 2022

IZONE — це «місто» в місті. На даний момент не існує стандартних моделей, що функціонують за загальним правилом, яке б можна було застосовувати до будь-якого простору без попереднього вивчення навколишнього середовища. З іншого боку, у світі є значна кількість ініціатив, що діють за певними принципами, котрі можна використати для створення креативного селища з урахуванням місцевої специфіки.

У ІЗОЛЯЦІЇ IZONE— це концепція, що об’єднує мистецтво і творчість, втілюючись у об’єктах архітектури, екології, у місцях відпочинку, стійкому розвитку, використанні природних ресурсів, повторній переробці, дизайні і виробництві, технологіях, інноваціях, освіті, сільському господарстві, нових видах діяльності — і у поєдннні з багатьма іншими аспектами, у такому просторі повинна розвиватись творчість. Це місце, де можна жити, грати, працювати, надаючи ті послуги, котрі регіон через політичні або економічні причини практично не пропонує.