[ДОСТУПНІ ТИПИ ПОВЕРХОНЬ:]

[Реклама зокрема не повинна:]

 • містити інформацію або зображення, що порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності;
 • містити інформацію або зображення, що порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності;
 • вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання;
 • подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров'ю або життю людей та/чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;
 • використовувати засоби і технології, які діють на підсвідомість споживачів реклами;
 • наводити твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються рекламованим товаром;
 • використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності;
 • вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без згоди цієї особи;
 • імітувати або копіювати текст, зображення, ефекти, що застосовуються в рекламі інших товарів;
 • рекламувати гастрольно-концертну, фестивальну діяльністю без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів;
 • розповсюджувати рекламу, яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності;
 • використовувати зображення справжньої або іграшкової зброї, вибухових пристроїв;
 • містити інформацію, яка може підірвати авторитет батьків, опікунів, піклувальників, педагогів та довіру до них дітей;
 • містити зображення дітей у небезпечних ситуаціях чи за обставин, що у разі їх імітації можуть завдати шкоди дітям або іншим особам;
 • вводити в оману споживачів реклами, завдавати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо місця і способу розповсюдження (недобросовісна реклама).